คู่มือการใช้งาน

MeReply เป็นระบบตอบกลับคอมเม้นท์ และส่งข้อความเข้าอินบ๊อกของผู้ที่คอมเม้นท์ในเพจ โดยอัตโนมัติ 24 ชม. โดยสามารถตั้งคำตอบได้ 3 แบบ

1. คำตอบมาตรฐาน
2. คำตอบตามคำหลัก
3. คำตอบตามแฮชแท๊ก

  • เมื่อมีคนมาคอมเม้นท์ในเพจ ระบบจะตอบกลับไปยังผู้คอมเม้นท์ โดยอ้างอิงจากคำตอบที่ตั้งค่าไว้ในระบบ ตามลำดับดังนี้ 1.คำตอบตามแฮชแท๊ก 2.คำตอบตามคำหลัก 3.คำตอบมาตรฐาน  เมื่อคอมเม้นท์นั้นๆ มีคำที่ตรงกันกับคำตอบที่ตั้งไว้ ระบบจะนำคำตอบที่เจอตอบกลับไปยังผู้คอมเม้นท์ทันทีภายในไม่กี่วินาที
  • ระบบจะไม่ตอบคำถามเดิมซ้ำไปยังผู้คอมเม้นท์คนเดิมในโพสเดียวกันใน 24 ชม. เพื่อป้องกันความสับสน
  • การตั้งค่าคำตอบ สามารถใช้คำสั่งพิเศษ {name} แทนชื่อของผู้คอมเม้นท์เวลาตอบกลับได้ เช่นตั้งคำตอบว่า สวัสดีคุณ {name} เมื่อผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ สมชาย มาคอมเม้นท์ ระบบจะตอบกลับว่า สวัสดีคุณ สมชาย 

    และคำสั่ง {comment} เพื่อแนบข้อความคอมเม้นท์ของลูกค้ามาให้ด้วย เช่นตั้งคำตอบว่า สอบถามก่อนได้เลยค่ะ {comment} เมื่อลูกค้าคอมเม้นท์มาว่า มีสีแดงมั๊ยคะ ระบบก็จะส่งสำเนาคอมเม้นท์นี้มาในอินบ๊อกเพจให้ด้วย

1. คำตอบมาตรฐาน

คำตอบใต้คอมเม้นท์: ข้อความที่จะตอบกลับไปยังผู้คอมเม้นท์ในหน้าเพจ

รูปภาพ: สามารถแนบรูปภาพไปกับข้อความตอบกลับได้ 1 รูป (ไม่สามารถส่งรูปเข้าอินบ๊อกได้)

ตอบเข้าอินบ๊อก: ข้อความที่ส่งเข้าอินบ๊อกของผู้คอมเม้นท์

กดไลค์ที่ข้อความของผู้คอมเม้นท์: กดไลค์ที่ข้อความของผู้คอมเม้นท์โดยชื่อของเพจเอง

ซ่อนข้อความของผู้คอมเม้นท์: ซ่อนข้อความอัตโนมัติ โดยข้อความจะสามารถมองเห็นได้จากเพจ ตัวผู้คอมเม้นท์ และเพื่อนของผู้คอมเม้นท์

2. คำตอบตามคำหลัก

#ตอบเฉพาะโพสที่มีแฮชแท็กนี้: ถ้าเว้นว่างไว้ระบบจะตอบทุกคอมเม้นท์ถ้าตรงกับคำหลักที่ตั้งไว้

ตอบเฉพาะคอมเม้นท์ลูกค้าที่มีคำหลักเหล่านี้: ถ้าในคอมเม้นท์มีข้อความส่วนนึงตรงกับคำหลักที่ตั้งไว้ ระบบจะเลือกคำตอบนั้นๆ ตอบไปยังผู้คอมเม้นท์ สามารถใส่ได้หลายคำหลักต่อ 1 คำตอบโดยคั่นด้วยลูกน้ำ (,)

ตัวอย่าง ตั้งค่าคำหลักว่า สอบถาม, สนใจ, สั่งซื้อ แล้วมีคนคอมเม้นท์ในเพจว่า สอบถามหน่อยค่ะ หรือ สั่งซื้ออย่างไรคะ ระบบจะเลือกคำตอบนั้นๆ ตอบไปยังผู้คอมเม้นท์

คำตอบใต้คอมเม้นท์: ข้อความที่จะตอบกลับไปยังผู้คอมเม้นท์ในหน้าเพจ

รูปภาพ: สามารถแนบรูปภาพไปกับข้อความตอบกลับได้ 1 รูป (ไม่สามารถส่งรูปเข้าอินบ๊อกได้)

ตอบเข้าอินบ๊อก: ข้อความที่ส่งเข้าอินบ๊อกของผู้คอมเม้นท์

กดไลค์ที่ข้อความของผู้คอมเม้นท์: กดไลค์ที่ข้อความของผู้คอมเม้นท์โดยชื่อของเพจเอง

ซ่อนข้อความของผู้คอมเม้นท์: ซ่อนข้อความอัตโนมัติ โดยข้อความจะสามารถมองเห็นได้จากเพจ ตัวผู้คอมเม้นท์ และเพื่อนของผู้คอมเม้นท์

3. คำตอบตามแฮชแท๊ก

#ตอบเฉพาะโพสที่มีแฮชแท็กนี้: สามารถใส่แฮชแท๊กได้ 1 คำ โดยทุกโพสที่มีแฮชแท๊กนี้ ระบบจะนำคำตอบในส่วนนี้ไปตอบ โดยสามารถใช้งานคู่กับคำหลักหรือไม่ก็ได้

ตัวอย่าง ตั้งค่า #กระเป๋า แล้วเว้นว่างคำหลักไว้ โพสไหนที่ใส่ #กระเป๋า ในข้อความของโพส ระบบก็จะนำคำตอบนี้ตอบไปยังผู้คอมเม้นท์ในโพสนั้นๆ ไม่ว่าจะคอมเม้นท์ว่าอะไรก็ตาม

ทั้งนี้สามารถใช้ร่วมกับคำหลักได้ กรณีที่ต้องการเจาะจงคำตอบกับบางคำหลักเท่านั้น

ตอบเฉพาะคอมเม้นท์ลูกค้าที่มีคำหลักเหล่านี้: ถ้าในคอมเม้นท์มีข้อความส่วนนึงตรงกับคำหลักที่ตั้งไว้ ระบบจะเลือกคำตอบนั้นๆ ตอบไปยังผู้คอมเม้นท์ สามารถใส่ได้หลายคำหลักต่อ 1 คำตอบโดยคั่นด้วยลูกน้ำ (,)

ตัวอย่าง ตั้งค่าคำหลักว่า สอบถาม, สนใจ, สั่งซื้อ แล้วมีคนคอมเม้นท์ในเพจว่า สอบถามหน่อยค่ะ หรือ สั่งซื้ออย่างไรคะ ระบบจะเลือกคำตอบนั้นๆ ตอบไปยังผู้คอมเม้นท์

คำตอบใต้คอมเม้นท์: ข้อความที่จะตอบกลับไปยังผู้คอมเม้นท์ในหน้าเพจ

รูปภาพ: สามารถแนบรูปภาพไปกับข้อความตอบกลับได้ 1 รูป (ไม่สามารถส่งรูปเข้าอินบ๊อกได้)

ตอบเข้าอินบ๊อก: ข้อความที่ส่งเข้าอินบ๊อกของผู้คอมเม้นท์

กดไลค์ที่ข้อความของผู้คอมเม้นท์: กดไลค์ที่ข้อความของผู้คอมเม้นท์โดยชื่อของเพจเอง

ซ่อนข้อความของผู้คอมเม้นท์: ซ่อนข้อความอัตโนมัติ โดยข้อความจะสามารถมองเห็นได้จากเพจ ตัวผู้คอมเม้นท์ และเพื่อนของผู้คอมเม้นท์

ในบางครั้งเราต้องการที่จะให้บางโพสไม่ต้องตอบอัตโนมัติ เช่น โพสที่ไม่ได้ขายของ หรือโพสเล่นเกม ให้ใช้การตั้งค่าแฮชแท๊กตามตัวอย่างรูปสุดท้ายในโพสนี้ https://www.facebook.com/MeReplyOfficial/posts/1907585092896259

ถ้าแพลนที่คุณใช้ เปิดใช้งานเพจครบจำนวนแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนเพจใหม่ สามารถลบเพจปัจจุบันออกจากระบบก่อน จากนั้นสามารถเพิ่มเพจใหม่ได้ตามปกติ

เข้าไปที่หน้าตั้งค่าคำตอบของเพจที่ต้องการ เลื่อนลงมาด้านล่างสุด กด ลบเพจ

แจ้งเตือนผ่านไลน์

ระบบแจ้งเตือนข้อความอินบ๊อกซ์เพจที่ยังไม่ได้อ่านผ่านไลน์ โดยระบบจะส่งแจ้งเตือนไปยังไลน์ส่วนตัว หรือไลน์กลุ่มที่เชื่อมต่อไว้

เงื่อนไขของการแจ้งเตือน
เมื่อเพจได้รับข้อความอินบ๊อกซ์ใหม่ แต่ยังไม่มีแอดมินเพจเข้าไปอ่านหรือตอบ ประมาณ 1-2 นาทีหลังจากได้รับข้อความ ระบบก็จะส่งแจ้งเตือนเข้าไลน์เพื่อแจ้งให้แอดมินทราบอีกครั้ง

ในการใช้งานครั้งแรก ระบบต้องทำการเชื่อมต่อไลน์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งแจ้งเตือนไปยังไลน์ของคุณได้

  • ระบบจะให้ล๊อกอินเข้าไลน์ของคุณ โดยสามารถล๊อกอินด้วยอีเมล หรือใช้ QR Code login แล้วเปิดไลน์ในมือถือขึ้นมาแสกน
  • หลังจากล๊อกอินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเลือกช่องทางที่ต้องการการรับการแจ้งเตือน โดยสามารเลือกเป็นไลน์ส่วนตัว หรือไลน์กลุ่มก็ได้

กดเข้าไปที่หน้าตั้งค่าคำตอบของเพจที่ต้องการ แล้วกดเปิดแจ้งเตือนไลน์

ถ้าต้องการแจ้งเตือนเข้าไลน์กลุ่ม ต้องทำการเชิญไลน์ชื่อว่า Line Notify เข้าไปในกลุ่มด้วย

  • ให้เข้าไปที่แอพไลน์ แล้วไปที่กลุ่มที่ต้องการ กดสามขีดมุมขวาบน -> เชิญ
  • กดเลือก Line Notify แล้วกดเชิญเข้ากลุ่ม

ถ้าต้องการเปลี่ยนไลน์ส่วนตัว หรือไลน์กลุ่มที่ต้องการรับการแจ้งเตือน สามารถกดไปที่หน้า เชื่อมต่อไลน์ แล้วทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง โดยล๊อกด้วยอินไลน์ใหม่ที่ต้องการ แล้วทำตามขั้นตอนแบบเดิมได้เลยครับ

กำลังบันทึกข้อมูล...
เรียบร้อย