ค่าบริการ

Free
ฟรี 7 วัน
20 คอมเม้นท์/วัน/เพจ
ใช้งานได้ 1 เพจ
ตอบคอมเม้นท์อัตโนมัติ 24 ชม.
ไลค์คอมเม้นท์อัตโนมัติ
ซ่อนคอมเม้นท์อัตโนมัติ
ตอบข้อความส่งเข้าอินบ๊อก
Size S
450 บาท/เดือน
200 คอมเม้นท์/วัน/เพจ
ใช้งานได้ 1 เพจ
ตอบคอมเม้นท์อัตโนมัติ 24 ชม.
ไลค์คอมเม้นท์อัตโนมัติ
ซ่อนคอมเม้นท์อัตโนมัติ
ตอบข้อความส่งเข้าอินบ๊อก
Size M
1,550 บาท/เดือน
1,000 คอมเม้นท์/วัน/เพจ
ใช้งานได้ 3 เพจ
ตอบคอมเม้นท์อัตโนมัติ 24 ชม.
ไลค์คอมเม้นท์อัตโนมัติ
ซ่อนคอมเม้นท์อัตโนมัติ
ตอบข้อความส่งเข้าอินบ๊อก
Size L
3,290 บาท/เดือน
2,000 คอมเม้นท์/วัน/เพจ
ใช้งานได้ 5 เพจ
ตอบคอมเม้นท์อัตโนมัติ 24 ชม.
ไลค์คอมเม้นท์อัตโนมัติ
ซ่อนคอมเม้นท์อัตโนมัติ
ตอบข้อความส่งเข้าอินบ๊อก
กำลังบันทึกข้อมูล...
เรียบร้อย